Telefon: +381 60 0 404 601

Serija TKAN.

Project Description

Kotao TKAN je razvijen sa ciljem da RADIJATOR INŽENJERING ponudi tržištu kotao koji je po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomasi kao gorivu.

Koristeći uopšteni pojam „BIOMASA“ naravno da se pre svega misli na pelet, ali treba istaći i mogućnost loženja sa košticama voća (višnja, trešnja…), a za sve ostale vrste goriva, treba pitati samu fabriku.

S’ druge strane zahtevi tržišta su uvek okrenuti ka što većoj univerzalnosti goriva, tako da je TKAN moguće ložiti i sa čvrstim gorivima (drvetom, ugljem…) i tada je loženje ručno. Samo sagorevanje se u ovoj situaciji odvija pod prinudnom promajom ventilatora,tako da je TKAN u ovim uslovima efikasniji nego njegovi prethodnici koji funkcionišu po principu slobodne promaje. Prilokom sagorevanja peleta koriste se dva ventilatora,za primarni i sekundarni vazduh. Njihov rad je odvojen i oba su vođena kotlovskom automatikom.

Stepen korisnosti na pelet je preko 90%.

Vrednosti dimnih gasova mogu u svakom trenutku da se očitaju na displeju. Svaka veličina TKAN kotla poseduje bakarni izmenjivač za priključivanju ventilatora za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu. Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi i kotlovskih limova debljine 5mm, u zavisnosti od snage kotla. Samo ložište je napravljeno od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva. Serija kotlova TKAN proizvodi se u dve varijante snage TKAN1 i TKAN2. TKAN 1 pokriva opseg snaga od 20-35 kW, a TKAN 2 je u opsegu 40-49,5 kW

TKAN 1.1 TKAN 1.2 TKAN 2
Jed. mere
Nominalna toplotna snaga KW 27 34.9 49,5
Max. radni pritisak kPa 300 300 300
Probni pritisak 450 450 450
Zapremine vode u kotlu L-cca 97 97 125
Masa kotla kg 635 635 787
Max. Temp. Potisnog voda ˚C 90 90 90
Min. Temp. Povratnog voda ˚C 60 60 60
Stepen iskorišćenja % >92 >91 >90

Anketa

Koju vrstu energenta koristite za grejanje?

Pogledajte rezultate glasanja

Loading ... Loading ...

Pelet

Drveni peleti su efikasno ugljenik-neutralno gorivo – na gram ispuštenog CO 2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi. Sagorevaju tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavljaju oko 1% pepela.
Back to Top