Scroll to top

WPL-11-K1 NT

Manjeg kapaciteta grejanja Toplotne pumpe

WPL-11-K1 NT

Model WPL-11-K1 NT je drugi najmanji model po  snazi grejanja među toplotnim pumpama KRONOTERM  vazduh / voda za rad na niskim temperaturama. Vrhunski spiralni kompresor i druge komponente visokog kvaliteta znače dug životni vek i visoku efikasnost. Model WPL-11-K1 NT je dostupan kao nezavisni model (samo spoljna jedinica) koji je priključen preko priključka za vodu na postojeći ili novi sistem grejanja (bojler / rezervoar). U ovom slučaju, kotlarnica je opremljena samo sa unutrašnjim uređajem Termotronic (TT3000 ili TT3003, u zavisnosti od želja kupca). Takođe možete odabrati odgovarajući hidraulički modul kao unutrašnju jedinicu (HM-131 K1) koja ima ugrađen rezervoar od 50 l, cirkulaciona pumpa, toplotni ventil i ostale komponente koje u principu treba ugraditi u kotlarnicu i ovde se instaliraju serijski .