Scroll to top

WPL-11-S1 NT

Model WPL-11-S1 NT je drugi najmanji model po  snazi grejanja među toplotnim pumpama KRONOTERM  vazduh / voda za rad na niskim temperaturama. Vrhunski spiralni kompresor i druge komponente visokog kvaliteta znače dug životni vek i visoku efikasnost. Model WPL-11-S1 NT je dostupan samo kao split verzija sa priključkom za gas na unutrašnjoj jedinici, hidraulički modul HM-131 S1 koji ima ugrađen rezervoar od 50 l, cirkulacionu pumpu, toplotni ventil i ostale komponente koje u načelu treba ugraditi u kotlarnicu i ovde se instaliraju serijski.

Manjeg kapaciteta grejanja Toplotne pumpe

WPL-11-S1 NT