Scroll to top

WPL-13-K1 HT

Manjeg kapaciteta grejanja Toplotne pumpe

WPL-13-K1 HT

Model WPL-13-K1 HT je osnovni model među visokotemperaturnim  toplotnim pumpama KRONOTERM. Vrhunski kružni kompresor i druge komponente visokog kvaliteta znače dug životni vek i visoku efikasnost. Model WPL-13-K1 HT je dostupan kao nezavisni model (samo spoljna jedinica) koji je priključen preko priključka za vodu do postojećeg ili novog sistema grejanja (bojler / rezervoar). U ovom slučaju, kotlarnica je opremljena samo sa unutrašnjim uređajem Termotronic (TT3000 ili TT3003, u zavisnosti od želja kupca). Takođe možete odabrati odgovarajući hidraulički modul kao unutrašnju jedinicu (HM-131 K1) koja ima ugrađen rezervoar od 50 l, cirkulaciona pumpa, toplotni ventil i ostale komponente koje u principu treba ugraditi u kotlarnicu i ovde se instaliraju serijski .