Pellson Double Fire

  Najnoviji produkt Waltis razvojnog tima, Pellson double Fire. Kotao je namenjen svima koji gaje ljubav prema tradicionalnom grejanju na drva, a uprkos tome slede najnovijim trendovima grejanja na biomasu.… read more →