Scroll to top
Некатегоризовано

Pellson Double Fire


Destainstall - 2. јул 2015. - 0 comments

 

Najnoviji produkt Waltis razvojnog tima, Pellson double Fire. Kotao je namenjen svima koji gaje ljubav prema tradicionalnom grejanju na drva, a uprkos tome slede najnovijim trendovima grejanja na biomasu.

Pellson Double je simbioza scecijalizovanog kotla na pelet sa visokim stepenom iskorištenja i dokazane tehnologije klasičnih kotlova na drva. Samo takva kombinacija može vam obezbediti potpunu nezavisnost od kretanja cena energenata.
Kotao je prikladan za ugradnju i u manje kotlarnice, jer je zbog svoje fleksibilne konstrukcije i relativno malih dimenzija i isto tako sadrži sve što je dvoložišnom kotlu za rad nephodno.
U svrhu olakšanog nameštanja kotla u kotlarnicu, kotam vam dostavljamo u dva manja dela koja će te u vašoj kotlarnici vrlo jednostavno sastaviti.

Na taj način će te očistiti vašu sredinu i ujedno će te se grejati besplatno. Kada vam nestane besplatni energent ili poželite trenutke ugođaja, prebacite regulator na pelet i grejte se potencijalom koji nude specijalni kotlovi na pelet.
Takvom filozofijom grejanja će te postići kompromis između troškova grejanja i udobnosti koju zavređujete.
Integrisani Waltis gorionik i 250 kilogramski peletni spremnik omogućava jednonedeljnu autonomiju kotla. Mikroprocesorsko upravljanje omogućava automatsko pirlagođavanje snage kotla u skladu sa vašim potrebama, i automatsko prebacivanje sa grejanja na drva na grejanje na pelet. Veličina ložišta omogućava loženje drvima i do 0,5 m dužine.

Waltis iskustva u proizvodnji kotlova sežu u osamdesete godine prošlog veka. Upravo ta iskustva omogućavaju da kupcima ulivamo poverenje u proizvod koji je proizveden u Sloveniji.

U svrhu postizanja što većeg stepena iskorištenja kotla najveća pažnja posvećena je izolativnosti. Na vratima, prenos toplote ka spolja, sprečavaju čak tri izolacione zone. Izolacija, vazdušni džep i pet milimetarski vazdušni most za prepreku konvekcije. U svrhu sprečavanja gubitka toplote izlolacionim ulošcima prekriveno je i dno. Kotao ima 25 kW nazivne snage i namenjen je grejanju do 250 kvadratih metara grejne površine.

Related posts