Scroll to top
Kotlovi na pelet

Pellson Double Fire

Share project

PellsonDoubleFire

Najnoviji produkt Waltis razvojnog tima, Pellson double Fire. Kotao je namenjen svima koji gaje ljubav prema tradicionalnom grejanju na drva, a uprkos tome slede najnovijim trendovima grejanja na biomasu.

Pellson Double je simbioza scecijalizovanog kotla na pelet sa visokim stepenom iskorištenja i dokazane tehnologije klasičnih kotlova na drva. Samo takva kombinacija može vam obezbediti potpunu nezavisnost od kretanja cena energenata.

Kotao je prikladan za ugradnju i u manje kotlarnice, jer je zbog svoje fleksibilne konstrukcije i relativno malih dimenzija i isto tako sadrži sve što je dvoložišnom kotlu za rad nephodno.

U svrhu olakšanog nameštanja kotla u kotlarnicu, kotam vam dostavljamo u dva manja dela koja će te u vašoj kotlarnici vrlo jednostavno sastaviti.

Na taj način će te očistiti vašu sredinu i ujedno će te se grejati besplatno. Kada vam nestane besplatni energent ili poželite trenutke ugođaja, prebacite regulator na pelet i grejte se potencijalom koji nude specijalni kotlovi na pelet.

Takvom filozofijom grejanja će te postići kompromis između troškova grejanja i udobnosti koju zavređujete.

Integrisani Waltis gorionik i 250 kilogramski peletni spremnik omogućava jednonedeljnu autonomiju kotla. Mikroprocesorsko upravljanje omogućava automatsko pirlagođavanje snage kotla u skladu sa vašim potrebama, i automatsko prebacivanje sa grejanja na drva na grejanje na pelet. Veličina ložišta omogućava loženje drvima i do 0,5 m dužine.

Naša iskustva u proizvodnji kotlova sežu u osamdesete godine prošlog veka. Upravo ta iskustva omogućavaju da kupcima ulivamo poverenje u proizvod koji je proizveden u Sloveniji.

U narednim decenijama sigurnost vam obezbeđuje upravljivo nezavisna konstrukcija kotla, koja vam omogućava da se do momenta otklanjanja greške, uprkos tome, grejete na bar jedan energent. Takva tehnologija obezbediće vam topli dom u svakom trenutku.

U svrhu postizanja što većeg stepena iskorištenja kotla najveća pažnja posvećena je izolativnosti. Na vratima, prenos toplote ka spolja, sprečavaju čak tri izolacione zone. Izolacija, vazdušni džep i pet milimetarski vazdušni most za prepreku konvekcije. U svrhu sprečavanja gubitka toplote izlolacionim ulošcima prekriveno je i dno. Kotao ima 25 kW nazivne snage i namenjen je grejanju do 250 kvadratih metara grejne površine.