Scroll to top
Kamini na pelet

Biolux 14

Share project
[one_half]BIOlux namenjen je sagorevanju drvenog peleta prečnika 6 mm I dužine do 25 mm, a sve prema standardu izrade peleta ONORM M 7135.

Ovaj proizvod Radijator inženjeringa namenjen je za montažu u samom objektu koji se greje.Za razliku od klasičnih kotlova nije potreban poseban prostor tj. kotlarnica.Međutim,zbog delikatnosti procesa sagorevanja koji se odvija u okviru stambenog prostora, prilikom odabira mesta montaže kao I prilkjučenja na dimnjak konsultovati stručna lica ovlašćena od strane proizvođaća ili direktno Radijator inženjering.

Mogućnost montaže na fasadne dimjake minimalnog prečnika 100mm. Dimni izlaz iz kamina prečnika 80mm.

Energija koja se dobija sagorevanjem prenosi se grejanjem u prostor na dva načina.
– Snaga preneta na kotlovski deo a koja se predaje radijatorima je 11.19 kW
– Snaga koja se emituje u okolni prostor zračenjem 1.45 kW

U okviru BIOlux-a instalirani su:
– cirkulaciona pumpa,
– ekspanziona posuda od 10 litara,
– presostat vode,
– presostat vazduha

Proces sagorevanja vođen je automatski,korisnik bira jednu od tri moguće snage sagorevanja.Potpaljivanje je električno.Moguće je radni režim I period prestanka rada isprogramirati sedmodnevnim tajmerom.[/one_half] [one_half_last] [custom_table style=“2″]

Tip kotla BIOlux 14
Jedinice mere
Nominalna toplotna snaga kW 11,90
Snaga u radijatorima 10,45
Snaga u zračenju 1,45
Zapremina vode u kotlu L-cca 24
Masa kotla kg 192
Potrebna promaja Pa 12±1
Max.radni pritisak bar 2.5
Probni pritisak 5
Max.temp.potisnog voda 90
Min.temp.povratnog voda 60
Stepen iskorišćenja % >93
[/custom_table] [/one_half_last]